Algemene voorwaarden

Disclaimer

De informatie in ons boek De marathon: magisch of waanzin? is gebaseerd op onze eigen meningen en die van anderen die meewerkte aan ons boek. Geïnspireerd door onze liefde & enthousiasme voor het hardlopen. We gebruiken alleen met toestemming en medewerking content van anderen. We zullen indien mogelijk altijd de bron vermelden. Mocht dit ergens ontbreken neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via mail: info@demarathonmagischofwaanzin.nl

Alle informatie en tips die wij geven in ons boek zijn uit eigen kennis en ervaring of kennis en ervaringen van anderen die meewerkten aan ons boek. Wij hebben altijd getracht volledig en correct te zijn met de informatie die we verstreken. Toch kunnen er foutjes in zijn geslopen. Mocht je toch een foutje tegenkomen laat het ons weten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid mbt foutieve informatie. 

Betaalde diensten en webshop

De content op de site van De marathon: magisch of waanzin? wordt gratis aangeboden. In onze webshop bieden wij ons boek te koop aan.

De aangegeven prijs van het boek is inclusief BTW.

De aankoop van ons boek De marathon: magisch of waanzin? komt tot stand door het doorlopen van de betaalprocedure. Zodra de betaling van besteller is ontvangen wordt het boek zo snel als mogelijk verzonden. Wij streven erna om dezelfde dag te verzenden, dit zal helaas niet altijd lukken. We zullen de besteller van ons ten alle tijden op de hoogte brengen indien de verzending vertraging oploopt.

Binnen veertien dagen na totstandkoming van de aankoop heeft besteller het recht om de aankoop te herroepen, zonder hiervoor een reden te hoeven geven. Om te retourneren neem je contact op met ons via: info@demarathonmagischofwaanzin.nl. Op aanvraag zullen wij een standaardherroepingsformulier naar je versturen die je per post of e-mail retour kan sturen. Indien je reeds betaald voor het ons boek, krijg je je geld terug. Bij retour sturen zijn verzendkosten voor eigen rekening van de besteller van ons boek.

Auteursrecht

Het Nederlandse auteursrecht is van toepassing op De marathon: magsich of waanzin? Daaronder valt het kopieerrecht, zonder onze toestemming mag u in geen enige vorm iets uit ons boek kopiëren of publiceren. Content plaatsen op welke manier dan ook is alleen mogelijk na toestemming van ons.

Voor informatie of vragen over gebruik van content zijn wij bereikbaar: info@demarathonmagischofwaanzin.nl

Klachtenregeling

Voor eventuele klachten zijn wij bereikbaar: info@demarathonmagischofwaanzin.nl.

Privacyverklaring

De algemene gegevens De marathon: magisch of waanzin?

Naam: Running Breda
Adres: Nieuwstraat 33
Plaats: Breda
KVK nr.: 52992667
BTW nr: 1524.42.698.B.01
E-mailadres: info@demarathonmagischofwaanzin.nl

Toelichting

Middels deze privacyverklaring wordt je geïnformeerd hoe je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. De marathon: magisch of waanzin? respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.
De marathon: magisch of waanzin? gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van De marathon: magisch of waanzin?  Wees je er dus van bewust dat De marathon: magisch of waanzin? niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op deze website.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De persoonsgegevens die binnen De marathon: magisch of waanzin? worden verwerkt:
•  Voornaam
•  E-mailadres

Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:
•. Achternaam (indien van toepassing)
•. Adresgegevens (indien van toepassing)
•  Telefoonnummer (indien van toepassing)

Hoe komt De marathon: magisch of waanzin? aan jouw gegevens

De persoonsgegevens die De marathon: magisch of waanzin? verwerkt worden door jou zelf verstrekt middels het invullen van het contactformulier of het plaatsen van een bestelling. 

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens

• Voor het versturen van de nieuwsbrieven;
Als je je hiervoor hebt aangemeld of toestemming voor hebt gegeven. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan deze nieuwsbrief.

• Om contact met je te kunnen opnemen;
Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Voor het afhandelen van jouw betaling;
Wanneer je een product of dienst koopt via de website hebben we deze gegevens nodig om de aankoop te kunnen verwerken.

Om goederen en diensten bij je af te leveren;
Wanneer je een aankoop doet via de website van een boek dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om het bij je af te (laten) leveren.

Het verwerken van persoonsgegevens als De marathon: magisch of waanzin? hiertoe wettelijk verplicht is;
Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Zaken automatisch geregeld

Middels deze privacyverklaring wordt je geïnformeerd hoe je persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. De marathon: magisch of waanzin? respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.
De marathon: magisch of waanzin? neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De marathon: magisch of waanzin?) tussen zit.
De marathon: magisch of waanzin? gebruikt een email automation programma.

Hoe lang De marathon: magisch of waanzin? gegevens bewaart

De marathon: magisch of waanzin? bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart De marathon: magisch of waanzin? jouw gegevens. Mocht je je uitschrijven dan worden jouw gegevens binnen één maand automatisch verwijderd.
Als jij een product bij De marathon: magisch of waanzin? hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Delen met anderen

De marathon: magisch of waanzin? verkoopt jouw gegevens niet aan derden. De marathon: magisch of waanzin? verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van De marathon: magisch of waanzin? wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De marathon: magisch of waanzin? blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden delen wij gegevens:

1. Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen.

2. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, De marathon: magisch of waanzin? goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door De marathon: magisch of waanzin? in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@demarathonmagischofwaanzin.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

Bezwaar maken of verwerking

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De marathon: magisch of waanzin? en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij De marathon: magisch of waanzin? een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Recht op indienen klacht

De marathon: magisch of waanzin? Wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat De marathon: magisch of waanzin? niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van De marathon: magisch of waanzin? wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan De marathon: magisch of waanzin? hiermee de website en eventuele advertenties te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die De marathon: magisch of waanzin? gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
De marathon: magisch of waanzin? maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website De marathon: magisch of waanzin? Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft De marathon: magisch of waanzin? geen toestemming te vragen.
 
Google Analytics
Via de website van De marathon: magisch of waanzin? wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. De marathon: magisch of waanzin? gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De marathon: magisch of waanzin? heeft hier geen invloed op. De marathon: magisch of waanzin? heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van De marathon: magisch of waanzin?  zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook of Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De marathon: magisch of waanzin? heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Beveiligen

De marathon: magisch of waanzin? neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van De marathon: magisch of waanzin? maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door De marathon: magisch of waanzin? verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@demarathonmagischofwaanzin.nl
 
Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 02-04-2022

© 2022 De marathon: magisch of waanzin?